Petrinja


Petrinja je stari hrvatski grad kontinentalne Hrvatske, smješten u donjem Pokuplju na ušÄ‡u Petrinjčice u Kupu u Sisačko-moslavačkoj županiji, kao raskrsnica putova: od Zagreba je udaljena 58 km, od Siska 13, Lječilište Topusko 33 i od granice sa BiH 45 km.
Petrinja je imala burnu povijest, često je osvajana i oslobaÄ‘ana, te se danas još uvijek gradi, ali sve u gradu podsjeća na prošlost: stare Ilirike gradskog parka, obrti i zanati, običaji, školstvo, glazba, sport, kao i prva hrvatska tvornica salame 'Gavrilović'.


 
Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD